สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ชวนชมสิ่งประดิษฐ์ไทย-นานาชาติกว่า 1,000 ผลงาน ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566” 2-6 กุมภาพันธ์ ณ ไบเทค บางนา

 27 ม.ค. 2566 | 154

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ ประกาศความพร้อมการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 24 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”  โดยในปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 1,000 ผลงาน บนพื้นที่กว่า 17,000 ตารางเมตร ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-17.00 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 100-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) กล่าวว่า งานวันนักประดิษฐ์ 2566 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ถือได้ว่าเป็นเวทีระดับชาติที่ยิ่งใหญ่อีกเวทีหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้ผลงานด้านการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทย ได้รับการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการคิดค้น การวิจัย และนวัตกรรมระหว่างนักประดิษฐ์ไทยกับนักประดิษฐ์นานาชาติ

​“งานวันนักประดิษฐ์ ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้ ยังถือเป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลให้กับนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักประดิษฐ์ทุกภาคส่วน ที่สำคัญคือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักประดิษฐ์ด้วยกัน นักประดิษฐ์กับภาคเอกชนอันจะนำไปสู่การต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 ยังมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ในหลากหลายมิติ ทั้งในส่วนนิทรรศการ งานสัมมนา ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และการต่อยอดในด้านต่างๆ และงานนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะกับนักประดิษฐ์เท่านั้น แต่ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนที่สนใจก็สามารถมาร่วมชมงาน มาร่วมพูดคุยกับนักประดิษฐ์ หรือร่วมงานสัมมนา เพื่อนำไอเดียและแรงบันดาลใจต่างๆ ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ อาชีพที่ท่านกำลังทำอยู่ได้เช่นกัน 

​งาน “วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2566” ประกอบด้วย นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลจากนานาชาติ นิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สร้างมูลค่า นิทรรศการพื้นที่เรียนรู้กับนวัตกรรมโดรน ขบวนการผู้พิทักษ์ป่าไม้ ขุมทรัพย์ป่าชายเลน นิทรรศการ U2T นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม นิทรรศการนักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์ นิทรรศการจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ นิทรรศการหน่วยงานเครือข่าย 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการเกษตรเพิ่มมูลค่า ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้านนวัตกรรมสังคมผู้สูงวัยและผู้พิการ และด้านนวัตกรรมสีเขียว มหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ : โครงการ Bangkok International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition (PITEx) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventors Awards 2023 : I-New Gen Award 203 ตลอดจนตลาดสินค้าและนวัตกรรมอย่างครบครัน ก่อนจะถึงวันงานมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่ง จากกว่า 1,000 ผลงาน มาแนะนำ อาทิ 

 

 

“ชุดอุปกรณ์ดูแลอนามัยช่องปากสำหรับผู้ป่วยพิเศษ” ผลงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเอก ของสองทันตแพทย์ผู้ห่วงใยสุขอนามัยช่องปากของผู้ป่วยพิเศษที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นี้ ถูกออกแบบคิดค้นโดย รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ และ รศ.ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์โดยวันนี้ รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ เป็นตัวแทนเล่าถึงแรงบันดาลใจในการคิดค้นว่า ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเมื่อกลุ่มผู้สูงอายุป่วยอาจทำให้ไม่สามารถดูแลสุขอนามัยในช่องปากด้วยตัวเองได้อย่างทั่วถึง และยังเหมาะกับคนทุกกลุ่มที่ป่วยแล้วไม่สามารถดูแลตัวเองได้ รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่ในช่วงฝึกแปรงฟันให้ถูกวิธี 

​“ชุดอุปกรณ์นี้ผลิตจากซิลิโคนเกรดทางการแพทย์ ประกอบด้วย “ปลากัด” อุปกรณ์ช่วยง้างปากให้ค้างได้ยาวนาน “กระจกส่องภายในช่องปาก” เพื่อรั้งแก้มหรือลิ้น และตรวจดูความสะอาดเรียบร้อยภายในช่องปาก “ที่ขูดลิ้น”ช่วยทำความสะอาดเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก บริเวณลิ้นและกระพุ้งแก้ม เพื่อกำจัดคราบอาหารและเสมหะเหนียวที่ตกค้าง โดยมีอุปกรณ์เสริมคือ “ด้าม” ออกมาให้ต่อความยาวกับอุปกรณ์ชิ้นต่างๆ เพื่อทำให้สามารถทำความสะอาดเพดานปากได้อย่างนุ่มนวลช่องปากนั้นเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญเพราะเป็นด่านแรกในการนำสิ่งต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายดังนั้นถ้าผู้ดูแลละเลยเรื่องความสะอาดบริเวณนี้จะส่งผลให้ภายในปากเป็นที่สะสมแบคทีเรียที่หมักหมม เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ส่งผลให้ปอดอักเสบ อุปกรณ์นี้จะเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งให้ผู้ดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

 

 

​“เนื้อเทียมแห้งไร้สารการก่อภูมิแพ้” ผลงานตอบโจทย์กระแสการบริโภคอาหาร “วีแกน” ที่ผู้บริโภคต้องการรับโปรตีนจากพืชมากกว่าเนื้อสัตว์ รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล มหาวิทยาลัยรังสิต และ สุวิมล สร้อยทองสุข นักวิจัยอิสระกล่าวว่า Plant Based Food คือเทรนด์ใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ ที่กำลังมาแรง อย่างเนื้อเทียมแห้งนี้ เป็นโปรตีนพืชที่ได้จากการนำกากรำที่สกัดน้ำมันออกแล้ว ซึ่งภายในกากรำนั้นยังคงมีโปรตีนจำนวนมาก จึงได้นำมาผ่านกระบวนการดึงโปรตีนออกมา โดยจะได้โปรตีน 15-19% และนำมาผ่านกระบวนการเอกซ์ทรูชัน เพื่อให้เกิดเส้นใย มีความแห้ง มีลักษณะคล้ายหมูหยอง สะดวกต่อการจัดเก็บ มีอายุนานขึ้น เมื่อจะนำไปปรุงอาหารจะต้องเติมน้ำหรือน้ำมัน เพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสเหมือนเนื้อสัตว์ปกติ โดยเนื้อเทียมแห้ง 100 กรัม เมื่อเติมน้ำตามที่กำหนดปริมาณจะเพิ่มขึ้น 4 เท่า หรือประมาณ 400 กรัม นอกจากนี้เรายังได้ร่วมมือกับเชฟสมบุญ มุจลินทน์กุล เชฟและเจ้าของร้านอาหารบ้านใบพลู ในการนำเนื้อเทียมแห้งนี้ไปปรุงเป็นเมนูวีแกนหลากหลายเมนู อาทิ หอยจ๊อ ไก่สะเต๊ะ ซึ่งล้วนได้รับการตอบรับจากลูกค้าของร้านเป็นอย่างดี ปัจจุบันเนื้อเทียมแห้งนี้ผลิตออกมา 2 รสชาติ คือ เนื้อและไก่ โดยมีจุดเด่นคือ โปรตีนสูง ไขมันต่ำ โซเดียมต่ำ ไม่มีโคเลสเตอรอล ไม่มีกลูเตนและถั่ว อุดมด้วยวิตามินบี ไร้สาร MSG จึงเหมาะกับผู้แพ้กลูเตน ผู้ทานอาหารวีแกน หรือผู้ไม่ทานผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์”

 

 

“เท้าเทียมไดนามิกส์สำหรับผู้พิการขาขาดที่แข็งแรง” โดย รศ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า อุปกรณ์ขาเทียม เท้าเทียมในต่างประเทศพัฒนาก้าวหน้าไปมาก ในการออกแบบให้ผู้พิการสามารถใช้ขาเทียมหรือเท้าเทียมนั้นได้ใกล้เคียงกับขาและเท้าของมนุษย์จริง แต่สำหรับในบ้านเราเท้าเทียมส่วนใหญ่จะเป็นไม้ มีน้ำหนักมาก หรือเป็นการนำเข้าซึ่งมีราคาแพง ตนจึงได้ตั้งใจพัฒนาคิดค้นกว่า 3 ปี ในการผลิตเท้าเทียมไดนามิกส์

“เท้าเทียมไดนามิกส์” นี้ผลิตจาก Carbon fiber เกรดการแพทย์ โดยเป็นการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตขึ้นรูปในประเทศไทย เท้าเทียมไดนามิกส์นี้ออกแบบฟังก์ชั่นการทำงานให้มีความยืดหยุ่น สามารถกดขึ้นลง บิดซ้ายขวาได้ เสมือนกับเท้าของคนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการกักเก็บและปล่อยพลังงานขึ้นในจังหวะที่เหมาะสมทำให้ผู้พิการที่ใช้เท้าเทียมไดนามิกส์สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้นานขึ้น สามารถเดินหรือวิ่งบนพื้นที่ขรุขระได้ ทำให้คุณภาพชีวิตผู้พิการดีขึ้น อีกทั้งเป็นผลงานคนไทย ราคาจึงจับต้องได้ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนเท้าเทียมบ่อยๆ การดูแลรักษาก็ทำได้ง่าย ปัจจุบันได้มีการออกแบบเท้าเทียมไดนามิกส์นี้ให้เหมาะกับผู้พิการทั้งชายและหญิงที่น้ำหนักตัวที่ต่างกันถึง 11 ไซส์” 

จัดสรรเวลา ยกเลิกทุกนัด จับมือคนที่คุณรักไม่ว่าคุณจะเป็น ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือแม้แต่ ผู้ต้องการหาโอกาสทางธุรกิจ แวะมาเยี่ยมชมงาน “วันนักประดิษฐ์ 2566” (Thailand Inventors’ Day 2023) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://inventorsdayregis.com

 

อัพเดทล่าสุด

  24 มี.ค. 2566
ทูตสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมบูธ เบลฟอร์ต ออโตโมบิล ประเทศไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์สไตล์ฝรั่งเศส ‘เปอโยต์’ และ ‘จี๊ป’ รถยนต์สัญชาติอเมริกัน

  24 มี.ค. 2566
ออฟฟิศเมท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รุกตลาดพร้อมเปิดตัว BIZ Solutions Store แห่งแรกที่รังสิต ด้วยร้านใหม่ ในคอนเซ็ปท์ ครบ จบ ในที่เดียว รวมสินค้า และบริการ พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจทุกประเภทแบบครอบจักรวาล B2B ไม่ใช่แค่ออฟฟิศ

  25 มี.ค. 2566
คุณพระ! “หมอหลวง” เปิดตัวตอนแรก เรตติ้งกระฉูด เคมีเคใจ “มาริโอ้-คิมเบอร์ลี่” สนั่นโซเชียล

  21 มี.ค. 2566
เปิดเตารอได้เลย! เชฟชื่อดังเมืองไทยร่วมแชร์สูตรพายเนื้อออสเตรเลียแสนอร่อย* ชวนคนไทยเข้าครัวและอบ Aussie Pie อันเลื่องชื่อจากออสเตรเลีย

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2023 all rights reserved.

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้