×

สยามพิวรรธน์ต่อยอด ‘Made By Beautiful People’ ขยายความร่วมมือ 9 องค์กร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สร้างด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ สู่การพัฒนา Well-growing platform 

 6 มิ.ย. 2566 | 229

 

เพราะความคิดสร้างสรรค์ และความฝันที่ยิ่งใหญ่ ไม่อาจถูกปิดกั้นเพียงเพราะเป็นผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ เด็กพิเศษ หรือผู้ด้อยโอกาส หากกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในการสร้างงานสร้างอาชีพ และมีพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์ผลงานที่มีคุณค่า ย่อมนำมาซึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ การยอมรับจากสังคม และโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมา สอดคล้องกับแนวคิดของสยามพิวรรธน์ในการเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม มุ่งขับเคลื่อนความสำเร็จด้วยการสร้างความภาคภูมิใจ ร่วมกันรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน

หากคุณมีโอกาสได้ไปใช้บริการที่ไอคอนสยาม คงจะผ่านตากับโซน ICONCRAFT ที่อยู่ในบริเวณ ชั้น 4-5 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สวยงามจากหลากหลายแบรนด์ให้เลือกมากมาย โดยเฉพาะในโซน ‘Made By Beautiful People’ ที่พิเศษกว่าโซนอื่น จะพบงานฝีมือที่ผลิตและสร้างสรรค์โดยกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม พื้นที่ตรงนี้เองที่สยามพิวรรธน์ใช้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิเศษเพื่อให้เป็นที่รู้จัก ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ มีรายได้คืนกลับไปยังชุมชนของตนและความภูมิใจให้กับครอบครัวตนเอง ซึ่งสยามพิวรรธน์ไม่เพียงได้มอบพื้นที่สนับสนุนและให้โอกาสกับกลุ่มคนด้อยโอกาส ผู้ต้องขัง รวมไปถึงผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพเด็กพิเศษ โดยร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆ ต่อเนื่องมากว่า 4 ปี ยังเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีพื้นที่ต่อยอดความฝันให้เป็นจริง และยังส่งเสริมความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมของเราอีกด้วย

 

 

เปิดตัวแบรนด์ CHANN ผลิตภัณฑ์อโรมาเทอราพี ภายใต้มูลนิธิ ณภา

ไอคอนคราฟต์ พื้นที่รวบรวมงานนวัตศิลป์และงานคราฟต์แบบร่วมสมัยหลากหลาย บนพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร ได้รับเกียรติเปิดตัวแบรนด์ใหม่ CHANN หรือ จัน ผลิตภัณฑ์อโรมาเทอราพี กลุ่ม Bath and Body จากผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษแล้ว ภายใต้มูลนิธิ ณภา ในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่เป็นการมอบโอกาสให้แก่อดีตผู้ต้องขังหญิงได้มีอาชีพ สร้างรายได้ และมีอนาคตที่ดีในสังคม โดย CHANN เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยที่ถ่ายทอดจากมรดกและความรู้อันทรงคุณค่าที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น  เพื่อการปรนนิบัติดูแลอย่างล้ำลึก ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และได้สัมผัสประสบการณ์แห่งการปรนนิบัติผิวด้วยตัวเองอย่างล้ำลึก

ผลิตภัณฑ์ทุกขวดของจัน ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นจากจิตวิญญาณและแรงบันดาลใจของทีมงานอดีตผู้ต้องขัง และทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจทุกครั้งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบโอกาสให้แก่กลุ่มคนพิเศษไปด้วยกัน โดยได้วางจำหน่ายแบบเคาน์เตอร์ถาวรบนพื้นที่ใจกลางเมืองเป็นที่แรก ณ ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม และชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้วางจำหน่ายสินค้าจากฝีมือผู้ต้องขังหญิงจากโครงการกำลังใจ อีกหนึ่งโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่ประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทย ซึ่งนอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้ว ยังมีส่วนที่จะช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และพร้อมส่งเสริมเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดกลับมาเป็นคนดีของสังคมอีกครั้ง

 

 

นางปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ Retail Concept Shop บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เปิดเผยว่า สยามพิวรรธน์จัดพื้นที่แห่งโอกาส Made by Beautiful People ที่ ICONCRAFT เพื่อเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจไม่รู้จบให้แก่บุคคลพิเศษ ที่มีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้ด้อยโอกาส ผู้ต้องขัง ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ หรือเด็กพิเศษ โดยร่วมมือกับ 9 องค์กร ได้แก่ โครงการกำลังใจ มูลนิธิ ณ ภาฯ , ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ, มูลนิธิแสงสว่างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่, โครงการอรุโณทัยเพื่อคนพิเศษ, มูลนิธิออทิสติกไทย, มูลนิธิ ณ กิตติคุณ, ทัณฑสถานชาย-หญิงในภาคเหนือ และมูลนิธิสิกขาเอเชีย เปิดโอกาสให้จัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายรูปแบบที่เป็นงานคราฟต์ มีเอกลักษณ์และเปี่ยมไปด้วยคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ขวดน้ำ แก้วน้ำ เครื่องประดับ ผ้าคุมไหล่ หมวก ผ้าปักมือ รวมถึงของที่ระลึก เช่น พวงมาลัยกระดาษจากกระดาษทิชชู่ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาตั้งใจถ่ายทอดและสร้างขึ้นจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ได้ส่งมอบพลังบวกให้กับผู้คนอีกจำนวนมาก ที่ผ่านมาสินค้าในโซน Made by Beautiful People ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีแผนที่จะขยายความร่วมมือกับมูลนิธิอื่นๆ มากขึ้น นับว่าเป็นการตอกย้ำพันธกิจสำคัญของกลุ่มสยามพิวรรธน์ที่มุ่งส่งเสริมและสร้างคุณค่าทุกความต่าง  ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม

“สยามพิวรรธน์มุ่งมั่นในการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จด้วยการสร้างความภาคภูมิใจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (People) Made by Beautiful People จึงเป็นพื้นที่แห่งโอกาส ส่งเสริมความเท่าเทียม และร่วมกันส่งต่อโอกาสที่ไม่สิ้นสุดให้กับกลุ่มคนพิเศษในสังคมไทย”

ร่วมให้กำลังใจและอุดหนุนผลงานมีคุณค่าทางจิตใจ และยังมอบกำลังใจไม่รู้จบแก่เพื่อนของเราได้ที่ “ไอคอนคราฟต์” พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย ชั้น 4-5 ไอคอนสยาม และ ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่

 

อัพเดทล่าสุด

  29 ก.ย. 2566
นักแสดงช่อง 3 ชวนร่วมบริจาคเงิน พร้อมรับธงที่ระลึก เนื่องในวันมหิดล 2566 ณ อาคารมาลีนนท์

  29 ก.ย. 2566
เปิดตัวพร้อมประกาศราคา BYD SEAL นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สุดพรีเมี่ยมสปอร์ตซีดาน เริ่มต้น 1.325  ล้านบาท

  1 ต.ค. 2566
โปรแกรมรายการช่อง 3 กด 33 วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566

  1 ต.ค. 2566
‘ข้าวต้ม…หลบมุม’ สูตรอาม่า สไตล์แต้จิ๋ว อร่อยฟินจนต้องยกนิ้ว 

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2023 all rights reserved.

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้