บูชาองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมอย่างไรให้สมหวัง

 18 มี.ค. 2566 | 61

 

องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นหนึ่งในหลายพระโพธิสัตว์ตามคติความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายาน  มีสมญานามว่า “พระมหาโพธิสัตว์แห่งมหาเมตตาและมหากรุณา” รวมถึงยังมีความเชื่อที่หลากหลายเกี่ยวกับการบูชาองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่ อาจารย์กิตติพงศ์ธนา นุตาลัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โรงเจฉื่อเต็กเจตั๊ว ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนพิธีและศิลปวัฒนธรรมจีน ได้มาบอกเล่าให้ทราบถึงการบูชาองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม บูชาอย่างไรให้ถูกต้อง บูชาแบบไหนถึงจะสัมฤทธิผล

ศาสนิกชนที่นับถือองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะไม่นิยมบริโภคสัตว์ใหญ่ แต่จริงๆ แล้ว ข้อห้ามก็ไม่ได้มีกำหนดตายตัว ผู้ศรัทธาที่ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ก็เพียงพอต่อการบูชา ในการกราบไหว้ขอพร สิ่งสำคัญต้องเริ่มที่ “ใจ” หรือ “จิต” หากมี “จิตที่ตั้งมั่น” ร่วมกับ “ศรัทธา” แล้ว การกราบไหว้ย่อมสัมฤทธิผลทุกประการ ผู้ที่มีจิตตั้งมั่นระลึกถึงองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมด้วยความศรัทธา ย่อมจะได้รับความสำเร็จและสมปรารถนา

 

 

สำหรับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ประดิษฐาน ณ วิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี นี้ แกะสลักจากหยกขาวชิ้นเดียวที่ได้มาจากเหมืองในป่าลึกของเมืองนับปีตรู ประเทศพม่า เฉพาะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมสูงถึง 2.62 เมตร หนัก 2.8 ตัน ฐานบัวสูง 0.45 เมตร หนัก 0.78 ตัน ฐานมังกรสูง 1.02 เมตร หนัก 4.95 ตัน และฐานแปดเหลี่ยมสูง 0.91 เมตร หนัก 5.9 ตัน แกะสลักโดยช่างชาวจีน แกะเป็นองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพรประทับบนมังกร ที่มือของพระองค์ถือแจกันประทานน้ำอมฤต น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และกิ่งหลิว ไว้คอยชะล้าง ขจัดปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัยของผู้ที่มากราบไหว้ขอพร และยังเป็นเสมือนน้ำทิพย์ที่ชโลมกายใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำพระทัยแห่งความเมตตาที่ยากจะหาใดเปรียบได้ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมประทับยืนบนหลังพญามังกรเวียนว่ายกลางมหาสมุทร ซึ่งพญามังกรเปรียบได้กับความมั่งคั่งร่ำรวย สายน้ำเปรียบได้กับความลื่นไหลราบรื่น สำเร็จ ร่ำรวย คนที่มากราบไหว้บูชาอธิษฐานแล้วต้องไม่ลืมลูบพญามังกรด้วย เพื่อให้ได้ทั้งสมความปรารถนาและร่ำรวย

ตัววิหารนั้น ได้จำลองแบบมาจากวิหารเทียนถาน กรุงปักกิ่ง ที่จักรพรรดิราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ใช้เป็นสถานที่บูชาฟ้า บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังแห่งหนึ่งของจีน

 

 

ด้วยความเชื่อที่ว่าวงกลมหมายถึงโลกมนุษย์ วิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” จึงออกแบบมาให้เป็นรูปทรงกลมตามอาคารต้นแบบ สร้างซ้อนขึ้นไป 3 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องสีเขียว ที่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์งอกงาม ภายในวิหารชั้นแรก มีเสา 12 ต้น เป็นตัวแทนของเดือนทั้ง 12 เดือน และ 12 ต้นอยู่ภายนอกสุดแทนความหมายของ 12 ชั่วยามในหนึ่งวัน ฝ้าเพดานเป็นรูปแมนดาลา ศิลปะภาวนาที่มีที่มาจากทิเบต อันเป็นเครื่องหมายแห่งจักรวาล มีภาพวาดพระโพธิสัตว์กวนอิมปางต่างๆ โดยรอบภายในวิหาร ส่วนหลังคาของวิหารมุงด้วยกระเบื้องหลังคาแบบเซรามิก โซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตพลังงานทดแทน นับเป็นวิหารแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้กระเบื้องโซลาร์เซลล์ รวมถึงติดตั้งสายล่อฟ้า ที่เปรียบเสมือนการรับพลังจากเบื้องบน เชื่อกันว่าคนที่มากราบไหว้ขอพรจะมีสุขภาพดี มีโชคลาภ ภายในตัวอาคารยังได้เสริมความวิจิตรตระการตาด้วยภาพเขียนลายต่างๆ ที่สื่อให้เห็นถึงแนวคิดเรื่องจักรวาล ภพภูมิ ความสมบูรณ์และมั่งมี รวมถึงภาพองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมปางต่างๆ วิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” นอกจากเป็นสถานที่สำหรับกราบไหว้ขอพรของผู้มีความศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมแล้ว ชั้นใต้ดินของอาคารยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณกุศลเป็นครั้งคราวอีกด้วย และทุกวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี จะเป็นวันทำบุญประจำปีของวิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้”

นอกจากนี้ อาจารย์แมนยังแนะเคล็ดลับการบูชาองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ณ วิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” ให้ประสบผลสำเร็จด้วยเคล็ด “สงบ สบตา สัมผัส ภาวนา รับพร”

            สงบ      ทิ้งเรื่องราวกลัดกลุ้มร้อนใจเพียงชั่วครู่ ดึงสติ สมาธิเข้าสู่จิตของเราให้นิ่ง

            สบตา   สบตาองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม มองให้เห็นถึงความเมตตาและกรุณาที่อยู่บนพระพักตร์ของท่าน

            สัมผัส   สัมผัสไปที่องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมแกะสลักจากหยกขาว รับพลังธรรมชาติ พร้อมอธิษฐานในใจ

            ภาวนา  ภาวนา งัน  มา นี ปา มี ฮง / นะโมกวงซีอิมผ่อสัก / ขอนอบน้อมแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 9 จบ

            รับพร    รับพรอันเป็นมงคลกลับบ้านด้วยความอิ่มเอมใจ

วิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” ได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2558 แต่ด้วยความใหญ่โตของอาคารและความกว้างของพื้นที่โดยรอบ ทำให้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ศาสนิกชนผู้ที่มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบุญร่วมสร้างวิหารแห่งนี้เพื่อให้อานิสงส์นี้ส่งผลให้กับทุกบุญที่เกิดขึ้น ผู้ประสงค์ร่วมบุญสามารถร่วมบริจาคได้ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสาธุประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 068-292049-8 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา โทร. 02-293-9000 คุณยุรฉัตร เคียงศิริ มือถือ 081-890-8984 และคุณสลิลน์รดาส์ ธรรมวรพล มือถือ 061-636-1645

 

 

[อาจารย์กิตติพงศ์ธนา นุตาลัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โรงเจฉื่อเต็กเจตั๊ว ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนพิธีและศิลปวัฒนธรรมจีน]

อัพเดทล่าสุด

  24 มี.ค. 2566
ทูตสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมบูธ เบลฟอร์ต ออโตโมบิล ประเทศไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์สไตล์ฝรั่งเศส ‘เปอโยต์’ และ ‘จี๊ป’ รถยนต์สัญชาติอเมริกัน

  24 มี.ค. 2566
ออฟฟิศเมท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รุกตลาดพร้อมเปิดตัว BIZ Solutions Store แห่งแรกที่รังสิต ด้วยร้านใหม่ ในคอนเซ็ปท์ ครบ จบ ในที่เดียว รวมสินค้า และบริการ พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจทุกประเภทแบบครอบจักรวาล B2B ไม่ใช่แค่ออฟฟิศ

  25 มี.ค. 2566
คุณพระ! “หมอหลวง” เปิดตัวตอนแรก เรตติ้งกระฉูด เคมีเคใจ “มาริโอ้-คิมเบอร์ลี่” สนั่นโซเชียล

  21 มี.ค. 2566
เปิดเตารอได้เลย! เชฟชื่อดังเมืองไทยร่วมแชร์สูตรพายเนื้อออสเตรเลียแสนอร่อย* ชวนคนไทยเข้าครัวและอบ Aussie Pie อันเลื่องชื่อจากออสเตรเลีย

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2023 all rights reserved.

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้