MQDC ร่วมกับ CDAST ชวนนักออกแบบร่วมส่งแบบประกวดพื้นที่จัดงาน หวังยกระดับการจัดงานสู่มาตรฐานสากล "MQDC Design Competition 2023 – RE-imagining Thai Social Space: City Festival as Design Intervention" ปิดรับผลงานสิ้นเดือนมีนาคมนี้ 

 13 มี.ค. 2566 | 167

 

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่่น จำกัด (MQDC) ร่วมกับ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) จัดโครงการประกวด "MQDC Design Competition 2023 – RE-imagining Thai Social Space: City Festival as Design Intervention" ชิงเงินรางวัลรวมทุกรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับผู้ชนะเลิศระดับ Gold ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมออกแบบพื้นที่สาธารณะและพื้นที่กึ่งสาธารณะของเมืองให้เป็นพื้นที่ที่รองรับงานเทศกาลที่กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางสังคมที่ตอบโจทย์ต่อการใช้พื้นที่เมืองในอนาคต เน้นการนำไปใช้ในพื้นที่จริงในอนาคต หวังยกระดับพื้นที่จัดงานสู่มาตรฐานสากล 

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่า “ในนามตัวแทนผู้บริหารและสมาชิกองค์กรบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับสภาคณบดีคณะสถาปัตย์แห่งประเทศไทย (CDAST) จัดโครงการประกวดการออกแบบ ภายใต้ธีม “RE-imagining Thai Social Space: City Festival as Design Intervention” เพื่อช่วยยกระดับพื้นที่ส่วนกลางทั้งพื้นที่สาธารณะและกึ่งสาธารณะของเมือง สำหรับการจัดงานเทศกาลที่กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางสังคมและตอบโจทย์การใช้พื้นที่เมืองในอนาคต ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย ให้มีความพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล โดยออกแบบพื้นที่สาธารณะและกึ่งสาธารณะ ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ นำไปสู่การการสร้างกิจกรรมเมืองรูปแบบใหม่ที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว เสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมืองและเกิดการพัฒนาย่านด้วยสถาปัตยกรรมและกิจกรรมชั่วคราวหรือการสร้างเทศกาล เพื่อสนับสนุนนักออกแบบรุ่นใหม่ของประเทศไทยให้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของ MQDC ภายใต้แนวคิด ‘For All Well-Being’ ที่มีความตั้งใจในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้”  

“ผมขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดการออกแบบพื้นที่สาธารณะและกึ่งสาธารณะสำหรับจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางสังคมที่ตอบโจทย์ต่อการใช้พื้นที่เมืองในอนาคต ในประเทศไทยให้มีความยั่งยืน  เราให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนทุกกลุ่มทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการประกวดนี้จะเป็นเวทีสำคัญให้กลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ที่จะกลายเป็นผู้มีบทบาทด้านการออกแบบ ได้นำเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างๆ ในการทำงานด้านการออกแบบและยึดเป็นอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ MQDC ได้ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณการจัดกิจกรรม และ สนับสนุนเงินรางวัลรวมทุกรางวัลทั้งหมด  2,000,000 บาทแก่ผู้ชนะการประกวดในลำดับต่างๆ ” นายวิสิษฐ์ กล่าว

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) กล่าวเสริมว่า “CDAST มีความยินดีที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "MQDC Design Competition 2023 – RE-imagining Thai Social Space: City Festival as Design Intervention" ปัจจุบันเทรนด์ของการออกแบบเมืองทั่วโลกมุ่งให้ความสำคัญกับ Inclusive Place for City Festival หรือพื้นที่สาธารณะและพื้นที่กึ่งสาธารณะ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในเมืองที่ทุกคน ทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงสถานที่จัดงานกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้นโจทย์สำคัญที่สุดของการออกแบบพื้นที่สาธารณะและกึ่งสาธารณะ สำหรับทุกเทศกาล เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่ของทุกคนอย่างแท้จริง คือการเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอไอเดีย ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมอง ให้การออกแบบพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมตามเทศกาลประจำในพื้นที่ต่างๆ ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ สามารถตอบโจทย์การเข้ามาใช้งานของผู้คนทุกกลุ่มทุกวัยที่จะเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้ ด้วยโจทย์ความท้าทายให้นักออกแบบได้ประชันไอเดียภายใต้แนวคิด “RE-imagining Thai Social Space: City Festival as Design Intervention ” การออกแบบสถาปัตยกรรม หรือ การออกแบบองค์ประกอบใหม่ของพื้นที่ ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของชุมชน (Design Intervention) การออกแบบกิจกรรม/งานเทศกาลชั่วคราวตามบริบทของพื้นที่ การออกแบบที่สะท้อนเอกลักษณ์และความร่วมมือของพื้นที่ การออกแบบที่สร้างบรรยากาศที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมีชีวิตชีวา และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับเมืองสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนได้อย่างเป็นรูปธรรม”

นายไชยยง รัตนอังกูร หัวหน้าคณะที่ปรึกษา Creative Lab by MQDC ในฐานะผู้จัดทำการประกวดแบบ  กล่าวว่า การประกวดแบบครั้งนี้ มีจุดเด่นในด้านการหวังผลให้นำแบบมาใช้ได้ในพื้นที่จริงซึ่งมีทั้งพื้นที่สาธารณะและพื้นที่กึ่งสาธารณะ โจทย์ในการออกแบบจึงมีสเกลจากพื้นที่ต้นแบบจริงซึ่งมีให้เลือก 2  กลุ่มคือ ผู้เข้าประกวดที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ใช้พื้นที่ในย่านสุขุมวิทตอนใต้ (South Sukhumvit) และ ผู้เข้าประกวดที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ให้ใช้พื้นที่สาธารณะของเมือง (Urban Public Space)  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแบบจะพิจารณาตั้งแต่ที่มาของการออกแบบ ให้มีการวิเคราะห์พื้นที่และบริบทของพื้นที่ ประเด็นของเมือง สังคม วัฒนธรรม ชุมชน (Urban, Social, Culture, Community Issues, etc.) ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมหรือการใช้งานพื้นที่ที่จะเกิดขึ้น กําหนดชื่องานและชื่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่ รายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลาในการจัดงาน (กลางวัน-กลางคืน ช่วงเดือน ระยะเวลาในการจัดงาน ฯลฯ) กลุ่มเป้าหมาย เจ้าภาพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน (Stakeholders) การเดินทาง และการเชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยทั้งหมดจะต้องมีการศึกษาข้อมูลและนำเสนอตามหลักการออกแบบ ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก มองเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นและใช้การออกแบบในการป้องกันปัญหา หรือแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรม ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานประกวดเห็นพ้องกันว่า คนรุ่นใหม่ในวงการออกแบบจะมีส่วนช่วยออกแบบให้สังคมได้ตระหนักถึงการใช้พื้นที่สาธารณะและกึ่งสาธารณะอย่างมีคุณค่า

“เราเห็นความสำคัญเรื่องการนำพื้นที่สาธารณะมาใช้เป็นพื้นที่จัดงานเทศกาล เนื่องจากเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน จากงานเฉลิมฉลองทางศาสนาและโอกาสสำคัญของเมือง ขยายไปสู่งานเทศกาลทางวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬา เทศกาลศิลปะ และเทศกาลภาพยนตร์ ที่ส่งผลให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมกับงานที่จัดขึ้นในพื้นที่สาธารณะได้หลากหลายมากขึ้น และเป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการจากทั้งนักออกแบบ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ จึงนำมาเป็นโจทย์ว่า ในฐานะนักออกแบบคิดว่า งานเทศกาลจะสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเมืองและประเทศของเราอย่างไร และการออกแบบจะมีส่วนช่วยป้องกันปัญหาในทุกมิติ รวมทั้งเป็นการออกแบบที่สร้างความมีส่วนร่วม ผ่านมุมมองการเข้าใช้พื้นที่ทั้งในฐานะ ผู้จัดงาน และผู้เข้าชมงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาพื้นที่ระดับเมือง และได้รับประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเหล่านี้ด้วย”  

นายองศา จรรยาประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส โครงการ Cloud 11 บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  ในฐานะผู้พัฒนาโครงการมิกซ์ยูสที่ให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่สาธารณะในย่านสุขุมวิทตอนใต้  กล่าวว่า Cloud 11 จะเป็นฮับของเหล่า Content Creator เป็นส่วนหนึ่งของย่าน South Sukhumvit มีพื้นที่กึ่งสาธารณะที่รองรับการจัดกิจกรรม แสดงผลงานของเหล่าครีเอเตอร์ รองรับเฟสติวัลเชิงศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรม เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสนับสนุนการประกวดแบบ และมีความตั้งใจที่จะผลักดันแบบที่ชนะเลิศจากการประกวดให้สามารถจัดงานเทศกาลได้จริง คาดว่าจะได้รับผลงานที่เต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ ช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับพื้นที่อีเวนต์ ดึงดูดผู้คนในย่านสุขุมวิทและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งจะเป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะยอดนิยมสำหรับเหล่าครีเอเตอร์ ที่สะท้อนภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในอนาคต ”

รางวัลการประกวดแบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ ประเภทนิสิต/นักศึกษาและประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทละ 3 รางวัล รางวัลชมเชยประเภทละ 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล และผู้ชนะเลิศระดับ Gold จะได้รางวัลเดินทางดูงานต่างประเทศ ประกาศผลในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  และรางวัล Popular Votes 1 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลเช่นเดียวกัน  ประกาศผลในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 หรือวันจัดพิธีมอบรางวัลและ จัดแสดงนิทรรศการผลงาน (Award Ceremony & Exhibition) 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ Facebook Page: MQDC Design Competition 2023
และส่งคําถามมาที่อีเมล designcompetition@mgdc.com โดยวันที่ 31 มี.ค. 66 จะเป็นวันสุดท้ายของการรับผลงาน (Submission Deadline)

 

อัพเดทล่าสุด

  24 มี.ค. 2566
ทูตสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความยินดีและเยี่ยมชมบูธ เบลฟอร์ต ออโตโมบิล ประเทศไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์สไตล์ฝรั่งเศส ‘เปอโยต์’ และ ‘จี๊ป’ รถยนต์สัญชาติอเมริกัน

  24 มี.ค. 2566
ออฟฟิศเมท ในเครือเซ็นทรัล รีเทล รุกตลาดพร้อมเปิดตัว BIZ Solutions Store แห่งแรกที่รังสิต ด้วยร้านใหม่ ในคอนเซ็ปท์ ครบ จบ ในที่เดียว รวมสินค้า และบริการ พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจทุกประเภทแบบครอบจักรวาล B2B ไม่ใช่แค่ออฟฟิศ

  25 มี.ค. 2566
คุณพระ! “หมอหลวง” เปิดตัวตอนแรก เรตติ้งกระฉูด เคมีเคใจ “มาริโอ้-คิมเบอร์ลี่” สนั่นโซเชียล

  21 มี.ค. 2566
เปิดเตารอได้เลย! เชฟชื่อดังเมืองไทยร่วมแชร์สูตรพายเนื้อออสเตรเลียแสนอร่อย* ชวนคนไทยเข้าครัวและอบ Aussie Pie อันเลื่องชื่อจากออสเตรเลีย

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2023 all rights reserved.

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้