รฟท. จับมือ มรภ.ลำปาง ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของ บพข. เปิดเส้นทางท่องเที่ยวบนยุคสมัยแห่งล้านนา มุ่งยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่แรกในภาคเหนือ

 22 พ.ย. 2565 | 75

 

เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถนำเที่ยวพิเศษเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา “Lanna Modernization Railroad Travel” ท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ สักการะจอมเจดีย์แห่งล้านนา ซึ่งเป็นทริปนำร่องที่จัดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ภายใต้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. และประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. เปิดเผยว่า ทีมวิจัยโครงการนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ ที่ได้นำวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่า รวมทั้งวัฒนธรรมด้านอาหารจาก 7 ลุ่มน้ำ มาประยุกต์เพื่อที่จะนำเสนอและรังสรรค์เป็นเมนูอาหารเช้าให้กับผู้โดยสารบนรถไฟ โดยในระยะแรกได้มีการทดสอบเส้นทาง ด้วยการจัดขบวนพิเศษจาก จ.เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ซึ่งเป็นทริปที่มีทั้งสื่อมวลชนและผู้ประกอบการต่างๆ รวมถึงทางด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วย จากนั้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นว่าเส้นทางนี้มีศักยภาพเหมาะสมที่จะประชาสัมพันธ์และแนะนำให้เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงเป็นที่มาของทริปเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนาในครั้งนี้

นอกจากนี้ “ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้ มีความสนใจที่จะเพิ่มเส้นทางในภาคใต้ เน้นเดินทางแบบเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นการลดการปล่อยคาร์บอน ถือเป็นหลักการสำคัญที่ทาง บพข.กำลังเน้นหนัก พร้อมทั้งเชิญชวนจัดรูปแบบการเดินทางที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีการชดเชยด้วยในอนาคต รวมถึงศักยภาพของการทำงานในลักษณะของเครือข่าย จะเป็นการท่องเที่ยวที่มีนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเข้ามาอธิบายเล่ารายละเอียดในแต่ละจุด รฟท.จึงขอให้ทาง บพข. ช่วยให้การสนับสนุนการวิจัย โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ดำเนินการศึกษาในเรื่องของการเชื่อมเส้นทางระหว่างสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ไปยังชุมทางทุ่งสง และสิ้นสุดที่สถานีกันตัง โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ของการท่องเที่ยวของการรถไฟภาคเหนือและการรถไฟภาคใต้ พร้อมทั้งขอเชิญชวนทุกท่านที่มีโอกาส โดยเชื่อว่าทางการรถไฟก็เตรียมเสนอเส้นทางดีๆ เหล่านี้ โดยใช้ฐานการวิจัยจากกองทุน ววน.” ผศ.สุภาวดี กล่าวทิ้งท้าย

 

 

ขณะที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทยนายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์” กล่าวว่า ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเศรษฐกิจฐานล่าง ตลอดจนสนับสนุนให้คนไทยลดการใช้รถส่วนบุคคลและหันมาเดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟ ตามนโยบายการรณรงค์ลดใช้พลังงานของรัฐบาล โดยได้นำจุดเด่นของทั้งสองหน่วยงานมาสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่แตกต่าง และยังไม่เคยเกิดขึ้นในเส้นทางใดมาก่อนในภาคเหนือ ที่มีทิวทัศน์สองข้างรถไฟที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมผสานบริการแบบ Luxury เสิร์ฟอาหารสุดหรูบนขบวนรถตู้โดยสารพิเศษแบบ VIP Gourmet Car ด้วยเมนูอาหารเช้าสไตล์อังกฤษ เช่น สลัดผักออร์แกนิคกับน้ำสลัดวินิแกรต ขนมปังนานาชนิด ซุปผักสไตล์ผู้ดีอังกฤษ ไข่แบบเบเนดิกต์เสิร์ฟพร้อมผักย่างและเบคอนกรอบ ฯลฯ นอกจากนี้ วันสุดท้ายของการเดินทางเที่ยวกลับจากเชียงใหม่ ยังมีบริการอาหารเย็นแบบ VIP Gourmet Car ด้วยเมนูย้อนอดีตสมัยเส้นทางการค้าอังกฤษ – อินเดีย – ล้านนา อาทิ แกงฮังเลเสิร์ฟพร้อมโรตีและเครื่องเคียงสไตล์อินเดีย กล้วยเชื่อมล้านนาราดซอสเกลือคาราเมล เสิร์ฟพร้อมไอศกรีม

สำหรับ ขบวนรถนำเที่ยวดังกล่าว เดินทางด้วยขบวนรถไฟด่วนที่ 51 กรุงเทพ – ลำปาง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ออกจากกรุงเทพเวลา 22.00 น. ถึงสถานีศิลาอาสน์ รับประทานอาหารเช้าแบบ Chef’s Table 5 คอร์สแบบอังกฤษ นำผู้โดยสารลงสถานีลำปาง เที่ยวมิวเซียมลำปาง รถม้าชมเมือง ชิมอาหารท้องถิ่น ชอปปิ้งเซรามิค สักการะ 3 จอมเจดีย์ลำปาง – ลำพูน พักค้างคืนจังหวัดเชียงใหม่ บูชา 2 จอมเจดีย์เชียงใหม่ ชอปปิ้งของฝาก อาหารเย็นบนรถแบบ Chef’s Table 5 คอร์ส แบบยุโรป อินเดีย ล้านนา เช้าวันใหม่ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ทั้งนี้ โครงการวิจัยดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้งานวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟ บนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา โดย ผศ. ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ และดร.ปัณณฑัต กัลยา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สนับสนุนทุนวิจัยโดย บพข. งบประมาณจากกองทุน ววน. มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟและย่านเมืองเก่า ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ของประเทศไทย

 

อัพเดทล่าสุด

  26 พ.ย. 2565
ส.ค.ส และพรพระราชทาน “กระต่ายหมายจันทร์ฉาย" ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปีเถาะ พ.ศ. ๒๕๖๖

  26 พ.ย. 2565
เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งเป้าดันรายได้ให้กลุ่มบิวตี้คลินิกจากแคมเปญ “The Unlimited Beauty ออร่าจับรับปีใหม่”

  26 พ.ย. 2565
นัดนี้ห้ามพลาด!! ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสด “ฟุตบอลโลก 2022” มหกรรมศึกลูกหนังครั้งสำคัญที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  26 พ.ย. 2565
The new world of hair and beauty event by Dr.Orn Medical Hair Center “ดร.อร เมดิคอล แฮร์ เซ็นเตอร์ ” 11th Year celebration สู่ความเป็นที่หนึ่งเรื่องผม

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2022 all rights reserved.

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้