ส่อง...สุดยอดผลงาน “วิศวะลาดกระบัง” คว้าเหรียญทอง HIT Award - Digital Health Innovation

 29 ต.ค. 2565 | 271

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้การขับเคลื่อนของ “รศ.ดร.คมสัน มาลีสี” อธิการบดี กับวิสัยทัศน์ The World Master of Innovation หรือ “ผู้นำนวัตกรรมระดับโลก” เดินหน้าสู่การเป็น “สถาบันเทคโนโลยีชั้นนำแห่งเอเชีย” ด้วยนวัตกรรมนับเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเร่งวิจัย คิดค้น พัฒนาผลงานนวัตกรรมต่างๆ มากมายหลายด้าน รวมทั้ง “นวัตกรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข”  เพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นด้านยารักษาโรค การรักษา การดูแลสุขภาพให้ชีวิตของทุกๆ คนปลอดภัย ยืนยาว

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า การขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการแพทย์เป็นนโยบายสอดคล้องกับสถาบันฯ สร้างนวัตกรรมการแพทย์ที่ใช้ได้จริงร่วมกับหลากหลายคณะโดยเฉพาะร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ สจล. นวัตกรรมที่สร้างขึ้นจะผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล มาตรฐานห้องปฏิบัติการหรือมาตรฐานของ อย. และคณะวิศวกรรมศาสตร์มีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจาก อย.แล้วสองห้องปฏิบัติการคือ ห้องปฏิบัติการเครื่องสำอางและห้องปฏิบัติการด้านอาหาร และกำลังมุ่งสู่การรับรองห้องปฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ ISO13485 ในอีกไม่นาน โดยทีมคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาร่วมมือกันสร้าง พัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศ โดยเฉพาะผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการยอมรับ จนล่าสุดคว้ารางวัลจากการแข่งขัน “Health Innovation Technology Award, ACCAS-KMITL 2022 หรือ HIT Award ACCAS-KMITL 2022”เป็นรางวัลประเภทนวัตกรรมในการสร้างสรรค์ผลงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการแพทย์และการสาธารณสุข และถือเป็นเวทีเชิงสัญลักษณ์ถึงการแพทย์ของไทยที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ “นวัตกรรมดิจิทัลทางการแพทย์” (DIGITAL HEALTH INNOVATION) ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลจาก 5 นวัตกรรม ในด้านต่างๆ ดังนี้  

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 4 รางวัล

ด้าน: Telemedicine 

1. ตู้จำหน่ายยา (Drug Dispensing Machine)  ผลงานของนายณพวัฒน์ คำยอด (ปี4 วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์)  และนายณัฐภัทร อรุณกิจเจริญ (ปี4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.รัฐชัย ชาวอุทัย

ตู้จำหน่ายยา เป็นนวัตกรรมที่ต้องการลดขั้นตอนการจ่ายยาจากการเข้าคิวรับยาที่เคาน์เตอร์มาเป็นการรับบริการที่ตู้จำหน่ายยา ลดขั้นตอนการอธิบายวิธีใช้ยาด้วยการสแกนใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อดูวิธีการใช้ยาตามแพทย์สั่ง นอกจากนี้ตู้จำหน่ายยายังสามารถนำไปติดตั้งไว้สถานที่อื่นเพื่อรับยาร่วมกับระบบการแพทย์ทางไกลได้ด้วย

ด้าน: IOT Devices 

2. อุปกรณ์ช่วยฟังเสียงหัวใจแบบดิจิตอล(Digital Stethoscope) ผลงานของนางสาววิลาสินี      

อุทยาภมรวัฒน์ (ป.โท วิศวกรรมชีวการแพทย์)ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.สรินพร  วิสิฐสัทธาพงศ์

อุปกรณ์ช่วยฟังเสียงหัวใจแบบดิจิตอล อีกหนึ่งอุปกรณ์ที่แสดงกราฟเสียงหัวใจได้ชัดเจนมากขึ้น ช่วยให้แพทย์ได้เห็นและได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจผ่านวงจรความถี่ต่ำและขยายสัญญาณผ่านบลูทูธแสดงผลในแท็บเล็ตและบันทึกสัญญาณไว้วินิจฉัยภายหลัง

3. Oxygen High Flow ผลงานของกลุ่มนักศึกษา 6 คน ได้แก่นายธนกฤต ทวีสุนทร (ป.โทRobotics) นายธนภูมิ ภูมี (ป.โท IT) นายปริญญา ไสยโยธา, นายฐิติพงศ์ เทพสิทธิ์ (ป.โทไฟฟ้า) นายกานต์ เกตุกระทึกและนายถิรวัฒน์ บุญสร้าง (ปี3 Robotics) ที่ปรึกษา:รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล, ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ, นายศรุชา ยรรยง

Oxygen High Flow เป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการจ่ายออกซิเจนเพื่อพยุงการหายใจของผู้ป่วยโควิด-19 ออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ทั้งในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลเฉพาะทาง จุดเด่นของเครื่องคือราคาถูกกว่าการนําเข้ากว่า 3-4 เท่า มีระบบมอนิเตอร์ทางไกลช่วยผู้ป่วยด้วยการเพิ่มระดับออกซิเจนตั้งแต่ 21-100% สามารถควบคุมการทำงานมอนิเตอร์ผ่านแอปพลิเคชันได้ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อเครื่องทำงานผิดพลาด

ด้าน: AI In Medicine

4. กล้อง AI ตรวจมะเร็งปากมดลูก: 3D Stereographic colposcope ผลงานของนาย นนทิวัฒน์ อำนวยผล (ปี4 วิศวกรรมชีวการแพทย์)  ที่ปรึกษา: ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา

กล้อง AI ตรวจมะเร็งปากมดลูก ถูกพัฒนายกระดับ สร้างความเป็นมาตรฐาน ตัดขั้นตอนการตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยให้จบในการวินิจฉัยเดียว ทั้ง 3 ระดับ 1 PAP smear 2 วิธี colposcopy และ 3 ผู้ป่วยที่ความเสี่ยงสูงที่ต้องตัดชิ้นเนื้อ (biopsy) ด้วยกล้องอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมารับภาพของปากมดลูก เพิ่มศักยภาพในการวินิจฉัย ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบ deep learning และเทคนิค fluorescent imaging ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการทำเครื่องต้นแบบเพื่อนำเข้าทดสอบในโรงพยาบาลในเครือผู้สนับสนุนต่อไป

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ด้าน: Medical Robotics 1 รางวัล

5. Emergency Transport Ventilator –KNIN II ผลงานของนายณัฏฐากร โกมล(วิศวกรรมไฟฟ้า) ที่ปรึกษา: ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย และผศ.ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

เครื่องช่วยหายใจเเบบฉุกเฉิน มีขนาดเล็ก พกพาได้ สามารถใช้งานง่ายต่อการเคลื่อนย้ายในกรณีฉุกเฉิน มีแบตเตอร์รี่ในตัวเหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องการความเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ใช้งานทั้งในสถานพยาบาล รถพยาบาล หน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ ด้วยการทำงานเเบบ Volume Control เเละ Pressure Control ไวต่อแรงดันอากาศ มีระบบแสดงผล พร้อมแจ้งเตือนปรับเปลี่ยนค่าใช้งานได้ง่าย 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์สจล. คุณเมธินี/คุณอานนท์พร โทร. 063-479-6840, คุณเบญจรัตน์ โทร. 064-985-0058

 

อัพเดทล่าสุด

  26 มี.ค. 2566
"ภณ-ณวัสน์” และ "หวานหวาน-อรุณณภา” ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ ร่วมงานวิ่ง Ram Hero Run 2023 "ทุกก้าวช่วยต่อลมหายใจ คุณก็เป็นฮีโร่ได้" กิจกรรมดี ๆ ในโอกาสครบ 35 ปี โรงพยาบาลรามคำแหง

  25 มี.ค. 2566
แรงไม่หยุด! BYD เปิดตัว BYD DOLPHIN พวงมาลัยขวา ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ในราคาสุดเซอร์ไพรส์ พร้อมเปิดรับจองประเทศแรกในโลก รวมทั้งโชว์รูมทั่วประเทศ

  26 มี.ค. 2566
ต๋อง-ชัยธวัช และ เบล-สุภัทรา คว้า SUPRA FACTOR รอบ Model Challenge l Muse by Metinee โดนใจกรรมการที่สุด งานนี้ “ลูกเกด-เมทินี” เทรนนิ่ง 30 หนุ่มสาวซูปร้าฯ 2023 ฟาดมากแม่! โชว์ท่ายากทรงตัวบนดอลลี่ และชวนลุ้นรอบตัดสิน 4 เม.ย.นี้ 

  22 มี.ค. 2566
ผลิตภัณฑ์แพนทีน จัดกิจกรรมให้คนไทยเตรียมผมสวยได้ใกล้ชิด “แจ็คสัน หวัง” กว่าที่เคยกับกิจกรรม PANTENE BEST HAIR with Jackson Wang ชวนคนไทย

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2023 all rights reserved.

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้