‘เมืองนวัตกรรมอาหาร-พันธมิตร’ เปิดยิ่งใหญ่ การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2022 เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม ‘อาหารสตรีทฟู้ด-อาหารหมักดองพื้นถิ่น’

 10 ต.ค. 2565 | 229

 

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. และนายพร ดารีพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวการเปิดงานประกวดนวัตกรรมอาหารรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้ โดยมีทีมผู้เข้าแข่งขันและแสดงผลงานจำนวน 40 ทีมกว่า 40 ผลงานตลอด 3 วันของการจัดงาน ซึ่งจะมีการประกาศรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ เพื่อเฟ้นหาทีมที่ชนะในโจทย์การแข่งขันอาหารสตรีทฟู้ดและอาหารหมักดองพื้นถิ่น ในการนำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสู่เชิงพาณิชย์จากโครงการประกวด

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า  สวทช. โดย เมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นและมีความเชี่ยวชาญในด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารของประเทศผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารของประเทศ ได้จัดประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร โครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2022 มาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ภายใต้การดำเนินงานโดย Food Innopolis Accelerator แพลตฟอร์มเร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการอาหาร โดยร่วมกับพันธมิตรหลักคือ บริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ และได้รับการสนับสนุนจาก KCG Corporation ศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการอาหารนานาชาติ (iGTC) ,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) และบริษัท พลังผัก จำกัด รวมทั้งมหาวิทยาลัยเครือข่ายของ Food Innopolis ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอาหารรุ่นใหม่ และยกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารเพื่อความขีดความสามารถของประเทศ

“โครงการนี้มีการจัดกิจกรรมอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหาร และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผสมผสานทั้งเทคโนโลยีและธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของไทย และได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา นักวิจัยและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ได้มีอีกหนึ่งเวทีสำคัญเพื่อเป็นเส้นทางในการพัฒนาและเติบโตในสายอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นการสร้างคนที่มีความรู้และทักษะใหม่ๆ เตรียมความพร้อมการเป็นนักนวัตกรรมอาหารที่สามารถเติบโตต่อไปในระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ที่ไปอยู่ในตลาดในอนาคต”

ดร.เอกอนงค์ จางบัว ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. กล่าวเสริมว่า โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2022 ในปีนี้แบ่งผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย รุ่น Fly weight (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 16 ทีม รุ่น Light weight (ระดับปริญญาตรี) 16 ทีม และ รุ่น Heavy weight (รุ่นบุคคลทั่วไป) 8 ทีม โดยวันนี้ได้ 40 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (จากผลงานที่ส่งเข้าประกวด 130 ทีมทั่วประเทศ) ซึ่งมีแนวคิดที่น่าสนใจที่สามารถนำต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารของทีมไปต่อยอดสู่เชิงพาณฺชย์ได้ โดยมี 2 หัวข้อในการประกวดการสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร ได้แก่ 1.นวัตกรรมอาหารสตรีทฟู้ด (Street Food Innovation) และ 2.นวัตกรรมอาหารหมักดองพื้นถิ่น (Local Fermented Food Innovation) ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารเท่านั้น แต่เป็นการอบรมพัฒนาให้ความรู้และให้คำปรึกษาอย่างเข้มข้นในเรื่องการพัฒนาแนวคิดสู่การขึ้นต้นแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร แนวคิดการดำเนินธุรกิจนวัตกรรมและการนำเสนอธุรกิจอย่างมืออาชีพ

“ทุกปีของการจัดประกวด เราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ถึงแม้ไม่ได้รางวัลชนะเลิศ แต่ก็มีการนำไปต่อยอดสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตอาหารในหลายผลิตภัณฑ์ โดยน้องๆ ในรุ่นมัธยมศึกษาก็จะได้รับโอกาสการพิจารณาเป็นพิเศษให้เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ส่วนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีก็มักได้รับโอกาสในการเข้าทำงานที่ดีๆ หรือสามารถเริ่มต้นพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรมอาหารของตนเองได้ ส่วนนักวิจัยและผู้ประกอบการที่แข่งในรุ่นใหญ่ ก็เติบโตต่อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด ขยายลูกค้า หาคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจใหม่ และการร่วมทุน”

นายพร ดารีพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ฟู้ดแฟคเตอร์ จำกัด กล่าวว่า วัฒนธรรมด้านอาหาร และ Local Food ของไทยมีความโดดเด่นอย่างมากและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเฉพาะอาหารสตรีทฟู้ด (Street Food) และอาหารหมักดองพื้นถิ่น (Local Fermented Food) เช่น เครื่องปรุงรสต่างๆ ที่นำมาใช้เสริมรสชาติของอาหาร ให้มีความเฉพาะตัว แต่การที่จะ Transform สิ่งเหล่านี้ไปสู่ผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต ที่มีไลฟ์สไตล์แบบใหม่นั้น ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก จึงเป็นที่มาของโจทย์ 2 หัวข้อการแข่งขันของ Food Innopolis Innovation Contest ในครั้งนี้ คือการคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าในรูปแบบต่างๆ ให้กับสตรีทฟู้ดและอาหารหมักดอง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้น แต่ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ด้วย

ทั้งนี้ ฟู้ดแฟคเตอร์ก็พร้อมสนับสนุนน้องๆ นวัตกรรุ่นใหม่ ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรในธุรกิจอาหารแบบครบวงจรของเรา ให้สามารถ Commercialize ได้จริง ทั้งด้านการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ การต่อยอดด้านการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของนวัตกรรมอาหารไทยบนเวทีโลก

 

อัพเดทล่าสุด

  26 มี.ค. 2566
"ภณ-ณวัสน์” และ "หวานหวาน-อรุณณภา” ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ ร่วมงานวิ่ง Ram Hero Run 2023 "ทุกก้าวช่วยต่อลมหายใจ คุณก็เป็นฮีโร่ได้" กิจกรรมดี ๆ ในโอกาสครบ 35 ปี โรงพยาบาลรามคำแหง

  25 มี.ค. 2566
แรงไม่หยุด! BYD เปิดตัว BYD DOLPHIN พวงมาลัยขวา ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 44 ในราคาสุดเซอร์ไพรส์ พร้อมเปิดรับจองประเทศแรกในโลก รวมทั้งโชว์รูมทั่วประเทศ

  26 มี.ค. 2566
ต๋อง-ชัยธวัช และ เบล-สุภัทรา คว้า SUPRA FACTOR รอบ Model Challenge l Muse by Metinee โดนใจกรรมการที่สุด งานนี้ “ลูกเกด-เมทินี” เทรนนิ่ง 30 หนุ่มสาวซูปร้าฯ 2023 ฟาดมากแม่! โชว์ท่ายากทรงตัวบนดอลลี่ และชวนลุ้นรอบตัดสิน 4 เม.ย.นี้ 

  22 มี.ค. 2566
ผลิตภัณฑ์แพนทีน จัดกิจกรรมให้คนไทยเตรียมผมสวยได้ใกล้ชิด “แจ็คสัน หวัง” กว่าที่เคยกับกิจกรรม PANTENE BEST HAIR with Jackson Wang ชวนคนไทย

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2023 all rights reserved.

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้