ร้านภูฟ้า เปิดจำหน่าย เสื้อตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 7 ส.ค. 2565 | 123

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ร้านภูฟ้า ได้จัดทำเสื้อตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โดยจัดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด  ณ ร้านภูฟ้า ทุกสาขา

ทางร้านภูฟ้านำตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาปักลงบนกระเป๋าเสื้อโปโลสีฟ้า มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ SSS – XXL จัดจำหน่ายให้ประชาชนที่สนใจในราคา ๓๘๐ บาท

อักษรพระนามาภิไธย ส.ก.อยู่ภายในกรอบรูปหัวใจพื้นสีฟ้า อักษร “ส” สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ อักษร “ก” สีขาว เป็นสีเดชของวันพระราชสมภพ พื้นกรอบสีชมพูลายดอกมะลิ สีชมพูเป็นสีแห่งศรีของวันพระราชสมภพ การให้สีดูละมุนละไม สื่อความเป็นผู้หญิงและพระเมตตา ดอกไม้ “มะลิ” เป็นดอกไม้มงคลสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติ ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน ด้านบนเป็น “พระมหามงกุฎ” ภายในประดิษฐานพระแสงจักรและพระแสงตรี สื่อถึงทรงอยู่ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ขนาบซ้าย ขวา พระมหามงกุฎด้วยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ฉัตรขาว ๗ ชั้น เป็นฉัตรประกอบพระราชอิสริยยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

 

การนำดอกมะลิมาร้อยเรียงเป็นมาลัยลายเกลียวรูปหัวใจรอบอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. สื่อถึงการร้อยเรียงดวงใจอย่างแน่นแฟ้นกลมเกลียวในโอกาสมหามงคล ๙๐ พรรษา ถวายพระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจพสกนิกรไทยทั้งชาติ และผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อลูก คือ ชาวไทยทุกหมู่เหล่าให้พ้นทุกข์ยาก รูปลายหงส์ประคองฉัตร ซ้าย ขวา หมายถึง พระสิริโฉมสง่างามสูงค่าดังหงส์ ลวดลายไทย หมายถึงพระปรีชาด้านศิลปวัฒนธรรม พระราชทานกำเนิดศิลปาชีพ และทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ชาติไทยให้แพร่หลายในไทยและต่างประเทศ เลขไทย ๙๐ ภายใต้มาลัยหัวใจ สื่อถึงเลขมงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๙๐ พรรษา ผ้าแพรแถบสีฟ้าอักษรบอกชื่องาน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 

ร้านภูฟ้า เป็นร้านที่จัดตั้งขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กและชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร และได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานภาพฝาดฝีพระหัตถ์ให้แก่ร้านภูฟ้าเพื่อนำไปผลิตสินค้าต่างๆ จำหน่าย โดยรายได้เหนือรายจ่ายของร้าน ทรงพระกรุณาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาชาวบ้านรวมทั้งนักเรียนถิ่นห่างไกล เป็นจำนวนเงินมากกว่า ๑๔๓ ล้านบาทในช่วงสิบห้าปีที่ผ่านมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๖๒๔๒-๓ อีเมล์ phufa.org@gmail.com

ร้านภูฟ้า สวนจตุจักร โครงการที่ ๒๔   วันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โทร.๐-๒๖๑๘-๗๙๙๐

ร้านภูฟ้า สุขุมวิทซอย ๗  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โทร.๐-๒๖๕๐-๓๓๑๑

ร้านภูฟ้า ถนนกำแพงเพชร ตรงข้ามตลาด อตก. ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โทร.๐-๒๖๑๘-๕๖๒๓

ร้านภูฟ้า พระที่นั่งวิมานเมฆ ทุกวันเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โทร.๐-๒๒๘๒-๒๔๓๖

ร้านภูฟ้า บอง มาร์เช่ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.โทร.๐-๒๙๕๔-๓๐๓๓

ร้านภูฟ้า จัตุรัสจามจุรี ถนนพระราม ๔ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐  - ๒๐.๐๐ น. โทร.๐-๒๑๖๐-๕๐๗๗

ร้านภูฟ้า พาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ทุกวัน ๑๐.๐๐  - ๒๑.๐๐ น. โทร.๐-๒๗๘๗-๑๙๕๙-๖๐

ร้านภูฟ้า ศิริราช ทุกวันเวลา ๐๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. โทร. ๐-๒๔๑๘-๓๔๙๘

ร้านภูฟ้า เดอะ แพลทินั่ม  เพลส วัชรพล   ถนนรามอินทรา   ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.โทร. ๐-๒๗๙๓-๔๕๐๐

ร้านภูฟ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี จันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. เสาร์-อาทิตย์ ๑๐.๐๐-๑๘.๐๐น. โทร.๐-๒๓๕๔-๕๑๐๙

ร้านภูฟ้า หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ ทุกวันเวลา ๑๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. โทร.๐-๓๒๕๒-๖๑๒๗

ร้านภูฟ้า ป่าตอง ภูเก็ต ทุกวันเวลา ๑๓.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. โทร.๐-๗๖๓๔-๑๘๒๔

ร้านภูฟ้า เชียงใหม่ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โทร.๐-๕๓๒๘-๙๓๐๙

ร้านภูฟ้า เพียวเพลสรามคำแหง ๑๑๐ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  โทร ๐๒-๓๗๒-๓๕๔๓

ร้านภูฟ้า กรมศิลปากร ทุกวันเวลา ๐๗.๐๐ น. ๑๘.๐๐ น. โทร ๐๒-๒๒๔-๗๖๗๙

ร้านภูฟ้า บิ๊กซี  พระราม ๔ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. โทร ๐๒-๖๖๑-๕๗๐๘

ร้านภูฟ้า โลตัส บางใหญ่ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โทร ๐๒-๔๕๙-๒๒๙๑

ร้านภูฟ้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. โทร ๐๒-๑๕๐-๙๐๘๘

ร้านภูฟ้า บิ๊กซี ราชดำริ ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. โทร ๐๒-๖๕๕-๕๙๙๕

ร้านภูฟ้า ไอคอนสยาม ชั้น UG ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. โทร ๐-๒๐๐๖-๔๕๒๙

ร้านภูฟ้า สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น ๓ เปิดทุกวัน เวลา ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. โทร ๐-๒๖๕๘-๐๒๐๘

อัพเดทล่าสุด

  2 ต.ค. 2565
มรภ.ราชนครินทร์ จับมือ สวทช. และภาคเอกชน มุ่งเสริมกำลังสมรรถนะ ‘บุคลากร-นักศึกษา’ ตอบโจทย์ภาคการผลิต สู่การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

  1 ต.ค. 2565
CARS24 เผยภาพรวมธุรกิจในไทย ตั้งเป้าเป็นแพลตฟอร์มครบวงจร มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้ใช้ พร้อมเปิดตัว วู้ดดี้ นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์คนแรก

  2 ต.ค. 2565
“โค้ชคิ้ม” แสดงพลังขั้นเทพ ร่วมไกด์โชว์สุดปังให้ “แพรจ๋า-ฮูโต๋” ในรอบ Battle สนุกจนโค้ชโจอี้ โค้ชป๊อบต้องลุกแดนซ์

  2 ต.ค. 2565
สุดปังสนั่นจอ! เตรียมพบกับ “เสียงจริง ตัวจริง” สกิลเสียงขั้นเทพ ที่ผ่านรอบ Battle สู่รอบ Semi Final บนเวที The Voice All Stars 

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2022 all rights reserved.