มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เชิญชมนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์"

 5 ส.ค. 2565 | 79

 

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตระการงานจักสานมรดกแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย ระหว่าง ๑๕ สิงหาคม - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

 

 

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แถลงข่าวการจัดนิทรรศการ "เพียรสาน...งานศิลป์" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โดยมีนายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมแถลงข่าว ภายในงานมีการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก เพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเทียน” และ “สายฝน” โดย มิสเตอร์ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ (Mr.Hucky Eichelmann) นักกีตาร์คลาสสิกระดับโลก ชาวเยอรมนี

 

 

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคมาเป็นเวลาหลายสิบปี ทรงทราบดีถึงทุกข์สุขของราษฎร จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมราษฎรประกอบอาชีพหัตถกรรมเสริมอาชีพเกษตรกรรม หนึ่งในงานหัตถกรรมนั้นคือ เครื่องจักสานต่าง ๆ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเครื่องจักสานเหล่านี้เป็นงานฝีมือที่ราษฎรนำมาใช้ในครัวเรือน โดยใช้ภูมิปัญญาเดิมและทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัวและยังได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น นับเป็นงานฝีมือที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์

“เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงเห็นสมควรนำงานหัตถศิลป์ประเภทเครื่องจักสานอันประณีตออกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะแขนงนี้ โดยกำหนดจัดนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลางเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร” การจัดแสดงนิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์” ประกอบด้วย ๕ ส่วน ดังนี้

ชั้นที่ ๑ แม่ของแผ่นดิน
        สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ชั้นที่ ๒ แม่งาน
       พบกับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการทรงงานจักสานแขนงต่าง ๆ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานงานศิลปาชีพให้แก่พสกนิกรจนก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ชั้นที่ ๓ แม่ลาย
       เรียนรู้ขั้นตอนของการจักสาน และลวดลายที่หลากหลายจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นต้นแบบการพัฒนางานจักสานต่าง ๆ พร้อมรับชมสาธิตงานจักสานโดยช่างฝีมือศิลปาชีพทุกวัน (เว้นวันพุธ) ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ชั้นที่ ๔ แม่ข่าย
       รู้จักมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ และมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทุกวันเสาร์ (รวม ๘ ครั้ง) เริ่มวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม - วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อาทิ Workshop จักสานเบื้องต้น จักสานชนเผ่า พัดสานงานสร้างสรรค์ กระเป๋าสวยด้วยมือเรา สานเครื่องประดับจากเส้นลิเภา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการ รวม ๔ ครั้ง โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, วันอาทิตย์ที่ ๔ และ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

ชั้นที่ ๕  แม่ศรีศิลป์
      "แม่" คือ สตรีผู้ให้กำเนิด "ศรี" คือ ความดีงาม เจริญรุ่งเรือง "ศิลป์" ได้แก่ ผลงานที่ผลิตโดยช่างฝีมือ รวมความแล้ว "แม่ศรีศิลป์" หมายถึง พระผู้พระราชทานกำเนิดและทรงเป็นมิ่งขวัญ นำความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นมงคลด้วยงานศิลปะ ที่ควรค่าแก่ความภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 

 

 

นายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสำนึกและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในชื่อชุด “เพียรสาน...งานศิลป์” การผลิตสารคดีชุดนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดียิ่งจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สารคดีได้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุขความสำเร็จของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพด้านงานจักสาน ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พระองค์ทรงมองเห็นความเป็นศิลปินที่มีอยู่ในสายเลือดของคนไทยจึงทรงส่งเสริมให้พวกเขามีความรู้เพิ่มขึ้น และพัฒนางานจักสานจนกลายเป็นผลงานที่มีคุณค่า หลายชิ้นงานได้กลายเป็นงานศิลป์ของแผ่นดิน เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย”

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เพียรสาน...งานศิลป์” ความยาวตอนละ ๕ นาที จำนวน ๒๙ ตอน เริ่มแพร่ภาพออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ถึง ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ (NBT), สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV), สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV), สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV), สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN16, สถานีโทรทัศน์ TRUE4U, ช่องรายการของทรู วิชั่นส์ ๒๒ ช่อง และทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ นิทรรศการ “เพียรสาน...งานศิลป์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. (หยุดทุกวันพุธ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร. ๐๒-๒๘๑-๕๓๖๐-๑ 

“เพียรสาน...งานศิลป์ ตระการงานจักสาน มรดกแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย”
 

อัพเดทล่าสุด

  9 ส.ค. 2565
ร้าน  PAfe’ “สุขที่ได้แบ่งปัน” ช่วยเหลือชุมชน ผ่าน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

  9 ส.ค. 2565
“เนริบาน่า ไฮ” เดินหน้าขยายช่องทางจัดจำหน่ายสู่  MODERN TRADE บุก Tops และ Gourmet Market ตั้งเป้ากวาดยอดขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30

  8 ส.ค. 2565
โค้ชคิ้ม-โค้ชป๊อบ ทุ่มไฟต์สุดตัว! หลัง “คริสต้า” สาวน้อย จาก The Voice Kids โชว์เสียงมหัศจรรย์ บนเวที The Voice All Stars

  9 ส.ค. 2565
เผยโฉมเอสยูวีหรูจับใจ มาเซราติ ‘เกรคาเล่’ ความสง่างามผสานสมรรถนะ สู่สุนทรียภาพแห่งการขับขี่

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2022 all rights reserved.