×

ยูนิไทย ชิปยาร์ด ร่วมกับ ซียูอีแอล จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล วิ่งด้วยใจ มอบให้โรงพยาบาล ฉลองครบรอบ 30 ปี และ 20 ปี องค์กร

 24 ส.ค. 2563 | 227

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับบริษัท ซียูอีแอล จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัทยูนิไทย จัดงานวิ่งการกุศล “UNITHAI SHIPYARD - CUEL Run for Charity 2020 วิ่งด้วยใจ มอบให้โรงพยาบาล” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และครบรอบ 20 ปี บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ภายใต้แนวคิด Running in the Garden วิ่งฉลองในสวนสวย ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ สวนนงนุชพัทยา เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยมีนายแพทย์ จิรศักดิ์ จิรากูลสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษและประธานคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการโรงพยาบาลแหลมฉบัง  และนายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ ได้ร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลดังกล่าว

นายไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทยูนิไทย กล่าวว่า “บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ซียูอีแอล จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัทยูนิไทย เป็นบริษัทอุตสาหกรรมที่ให้บริการด้านงานต่อเรือและซ่อมเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงวิศวกรรมโครงสร้างนอกชายฝั่ง ที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงาน และเพิ่มรายได้รวมของประเทศให้เติบโตขึ้น ตามพันธกิจขององค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความมั่นคงและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือทางธุรกิจที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ”

ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ซียูอีแอล จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “กิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และครบรอบ 20 ปี บริษัท ซียูอีแอล จำกัด เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี  และส่งเสริมให้ครอบครัวพนักงานในองค์กร คนในชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป หันมาออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟู กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวภาคตะวันออกหลังจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้เบาบางลง”

เส้นทางการวิ่งที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ คือ การวิ่งภายในสวนนงนุช หนึ่งในสิบสวนที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่นับว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก จุดปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยจะอยู่ด้านหน้าทางเข้าสวนฯ เริ่มต้นออกสตาร์ทที่บริเวณดังกล่าว ผ่านเข้าไปชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนกล้วยไม้ สวนกระบองเพชร และสวนพฤกษชาติอื่น ๆ อีกจุดที่นักวิ่งจะต้องแวะเช็คอินถ่ายรูปนั่นคือ โซนหุบเขาไดโนเสาร์ ที่จะได้สัมผัสกับเหล่าสิ่งมีชีวิตในยุคโบราณ กว่า 70 ชนิด มากถึง 200 ตัวด้วยกัน และผ่านสวนลอยฟ้าเพื่อมุ่งหน้าเข้าเส้นชัย

การให้ความสะดวกด้านต่าง ๆ ในส่วนของความปลอดภัย จะมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ผ่านการอบรมเป็นอย่างดี ให้บริการตลอดทุก ๆ ระยะ และมีหน่วยปฐมพยาบาลและรถพยาบาลที่จะเข้าถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนักวิ่งได้อย่างทันที พร้อมกันนี้ยังมีบริการน้ำดื่ม ของว่าง รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ได้แก่ ห้องน้ำ ที่จอดรถ การรับฝากของมีค่าให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

1.        FUN RUN 3.5 กิโลเมตร > ค่าสมัคร 300 บาท (ไม่มีการแข่งขัน)
2.        FUN RUN  5 กิโลเมตร > ค่าสมัคร 350 บาท > รับถ้วยรางวัล ชายทั่วไปอันดับ 1-5 และหญิงทั่วไปอันดับ 1-5
3.        MINI MARATHON 10.5 กิโลเมตร > ค่าสมัคร 450 บาท > อันดับ 1-3 ของทุกรุ่นอายุรับเงินรางวัลและถ้วยรางวัล อันดับ 4-5 รับถ้วยรางวัล
4.        ชมรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมมากที่สุดอันดับ 1-5 ได้รับของที่ระลึก

นายแพทย์ จิรศักดิ์ จิรากูลสวัสดิ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษและประธานคณะกรรมการกีฬาและนันทนาการโรงพยาบาลแหลมฉบัง กล่าวว่า “กิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล “UNITHAI SHIPYARD - CUEL Run for Charity  2020วิ่งด้วยใจ มอบให้โรงพยาบาล” เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการวิ่งในครั้งนี้จะนำมาสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง  จ.ชลบุรี  ซึ่งสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมเป็นอย่างมาก”

นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกฝ่าย และขอเชิญชวนนักวิ่ง ผู้รักสุขภาพ นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกัน”

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.runlah.com/events/uscc20 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิ่งการกุศลได้ที่ 
Facebook Page: Unithai Shipyard-CUEL Run for Charity 2020

https://www.facebook.com/287336685538291/posts/643454456593177/?extid=hiqDd5sjA4iuF45b&d=n

อัพเดทล่าสุด

  10 ธ.ค. 2566
เซ็นทาราปลื้มคว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2023 จากงาน Kincentric Best Employers Thailand 2023

  8 ธ.ค. 2566
CPNREIT ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล พระราม 2 พร้อมโชว์ผลงาน Q3/66 ทำรายได้รวม 1,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% และประกาศจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.2570 บาทต่อหน่วย

  10 ธ.ค. 2566
ฟอร์ด ฐิติพงศ์ จัดงานวันเกิดทำบุญร่วมกับแฟน ๆ พร้อมเซอร์ไพรซ์โชว์  และแขกรับเชิญสุด Exclusive

  9 ธ.ค. 2566
HARLEY-DAVIDSON® พร้อมให้สัมผัสรถมอเตอร์ไซค์รุ่น CVO™ Road Glide® โฉมใหม่ ณ งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40 พร้อมยลโฉมไลน์อัพรถมอเตอร์ไซค์ปี 2023 รุ่นอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด ณ บูธหมายเลข G10 อิมแพค ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2023 all rights reserved.

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้