×

MQDC ตอกย้ำพันธกิจ For All Well-Being ยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน ตอบรับวิถีใหม่แห่งอนาคต

 22 ส.ค. 2563 | 227

•เน้นการออกแบบบ้านและการบริการ เพื่อดูแลสุขภาพจิตลูกบ้าน 

•จับมือพันธมิตรให้บริการดูแลสุขภาพจิตผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมแพ็คเกจบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) สานต่อพันธกิจ ‘For All Well-Being’ สร้างความสุขให้ทุกชีวิตอย่างยั่งยืน จัดเสวนา “MQDC Mental Health Forum2020” ณ FutureTales Lab และทาง Facebook Live ด้วยคอนเซ็ปท์ “ปลดล็อกความเครียดของคนต่างวัย ให้สุขใจอย่างยั่งยืน” พร้อมประกาศการบริการดูแลลูกบ้านรูปแบบใหม่ ด้วยการมอบบริการดูแลสุขภาพจิตลูกบ้านทุกวัย ให้พร้อมรับมือปัญหาและช่วยบรรเทาความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจ-สังคมเปลี่ยนแปลงจากโซเชียลดิสรัปชั่นและสถานการณ์โควิด-19    

นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า เพื่อสานต่อพันธกิจ For All Well-Being มุ่งสร้างความสุขให้ทุกชีวิตอย่างยั่งยืน นอกจากการให้ความสำคัญตามมาตรฐาน MQDC Standard อาทิ รับประกันโครงสร้างอาคาร 30 ปี ใช้วัสดุตกแต่งภายในและภายนอกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้อยู่อาศัย นอกจากความมุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตจากภายนอกแล้ว เรายังให้ความสำคัญลงลึกไปถึงสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้ทุกชีวิตภายใต้โครงการ MQDC ใช้ชีวิตด้วยความสุขอย่างยั่งยืน 

โดยเราได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)  และ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) ร่วมกันจัดเสวนาระดมสมองร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ในหัวข้อ “MQDC Mental Health Forum 2020” เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกัน บรรเทาปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับผู้ที่สนใจ รวมทั้งแบ่งปันองค์ความรู้สู่สาธารณะ    

จากสภาพปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทำให้เราทุกคนต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านของชีวิต ในส่วนของ MQDC เราได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาและได้นำมาต่อยอด โดยเร็วๆ นี้ เราจะมีบริการที่เรียกว่า  "MQDC Mental Health Service" มอบให้กับลูกบ้านทุกโครงการ เป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของโครงการภายใต้ MQDC ที่เราอยากแบ่งปันว่า MQDC นั้นเป็นแบรนด์ที่เติมเต็มคุณภาพในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่ามากกว่าคำว่า "ที่อยู่อาศัย"   

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) สรุปว่า การสร้างสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built-environment) ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี (good mental health) ประกอบไปด้วย 7 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
1. Thermal comfort การสร้างสภาวะน่าสบายด้วยระบบธรรมชาติ (passive) และเครื่องกล (active) อย่างสมดุล 
2. Air Quality การลดมลพิษทางอากาศ การระบายอากาศที่ดี และสร้างอากาศบริสุทธิ์ 
3. Lighting Quality การออกแบบพื้นที่ที่มีแสงธรรมชาติ และแสงประดิษฐ์อย่างเพียงพอต่อทุกกิจกรรมในการใช้ชีวิต
4. Acoustic Quality การออกแบบพื้นที่โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียงที่เหมาะสม และลดเสียงรบกวนจากภายนอก 
5.Health and safety การเลือกวัสดุที่ดีต่อสุขภาพ และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับทุกคน 
6. Living with Nature การสร้างพื้นทีสีเขียวเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างลงตัว   
7. Living Quality การออกแบบพื้นที่สำหรับกิจกรรมหลากหลาย เพื่อการพักผ่อนและส่งเสริมสุขภาพจิต การรับประกันและดูแลโครงการ 30 ปี เพื่อการอยู่อาศัยอย่างไร้ความกังวล

ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจิต ได้ร่วมกันสรุปประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับคนทุกวัยได้นำไปใช้ดูแลตนเองและครอบครัว เริ่มจาก ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เทคนิคการดูแลสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวนั้นต้องเข้าใจถึงลักษณะครอบครัวในยุคปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งขนาด หน้าที่ วิถีชีวิต รวมถึงช่องว่างระหว่างวัย เด็กๆ ในยุคนี้ก็มีจุดแข็ง โอกาส และความแตกต่างกันกับเด็กในอดีต แต่ก็ยังมีความคล้ายกันในหลายมิติ 

ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่พบได้บ่อยในช่วงนี้ ได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาการใช้สื่อจอ ปัญหาการเรียน และการมีแรงผลักดัน (passion) ของตนเอง ซึ่งทัศนคติและทักษะการดูแลลูกที่สำคัญที่พ่อแม่ยุคใหม่ควรต้องมีให้มากขึ้น คือการรับฟัง การเข้าอกเข้าใจลูก การปรับลดความคาดหวัง และการให้แรงเสริมทางบวกในการเลี้ยงดูลูกแทนการลงโทษ 

ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช อาจารย์สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การทำงานในปัจจุบันที่มีความกดดันแข่งขันในงาน รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทำให้คนเชื่อมต่อกับงานได้ตลอดเวลาทำให้คนเกิดความเครียดได้ ซึ่งความเครียดในการทำงานมีทั้งความเครียดที่ดีและความเครียดที่เป็นอุปสรรค เมื่อความเครียดถูกสะสมไปเรื่อย ๆ และไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดภาวะหมดไฟในคนทำงานได้วิธีกระตุ้นพลังในการทำงานที่สำคัญ คือ การพักฟื้นทางความคิดจากงาน หรือการ ‘ปิดสวิตซ์จากงาน’ ส่วนวิธีการจัดการปัญหา ควรใช้การเผชิญกับปัญหาแบบมุ่งเน้นไปยังปัญหา (problem-focused coping strategy) มากกว่าการมุ่งเน้นไปยังอารมณ์ และมุ่งเน้นไปยังการได้รับการสนับสนุนทางสังคม จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะหมดไฟได้

นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง จิตแพทย์ และอาจารย์ประจำ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การดูแลสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ คือ การทำให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตัวเอง มีความตั้งใจในการใช้ชีวิตที่เหลือในช่วงบั้นปลายอย่างมีความหมาย ซึ่งการมีสุขภาพจิตดี มีองค์ประกอบสำคัญหลายส่วน ได้แก่ การดูแลความต้องการพื้นฐาน สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพความสัมพันธ์ และสุขภาพทางจิตวิญญาณ โดยผู้ดูแลจะต้องทำความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำสิ่งที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ด้วยการรับฟัง เปิดใจ และจัดหากิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้ทำมากขึ้น 

นางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต FutureTales Lab โดยบริษัท MQDC    กล่าวถึงอนาคตของการดูแลสุขภาพจิตในประเทศไทยว่า จะดีขึ้นหรือแย่ลง มีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญหลายตัว จากการวิเคราะห์ด้วยมิติ STEEPV พบปัจจัยที่สำคัญในมิติต่างๆ ดังนี้ ทางสังคม ได้แก่ สภาพสังคม การมีความสัมพันธ์ในครอบครัว การมีผู้สนับสนุนทางสังคม ทางเทคโนโลยี ได้แก่ นวัตกรรมทางการแพทย์ (Innovative Medicine) ทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพของที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน โรงเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในเมือง ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีรายได้และการมีงานทำ ทางการเมืองการปกครอง ได้แก่ นโยบายการดูแลสุขภาพจิต และทางค่านิยม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพจิตของผู้คนในสังคม ซึ่งจากปัจจัยทุกมิติดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนควรให้การส่งเสริมเพื่อพัฒนาภาพอนาคตไปในทางที่ดี เพราะเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้สุขภาพกาย สุขภาวะที่ดีของประชาชนจะส่งผลต่อภาพรวมในอนาคตของสังคมและประเทศเช่นกัน

นายกฤษฐ์สยุทธ ชววิทยาธรรม ผู้อำนวยการ บริษัท MQDC กล่าวเสริมว่า MQDC มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมผู้อยู่อาศัยที่มีความสุขมาอย่างต่อเนื่อง เราให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพกายเทียบเท่าสุขภาพจิตที่ดีมาโดยตลอด หลังช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราเน้นการดูแลลูกบ้านใน 3 ด้าน ได้แก่ สุขอนามัยและความปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 (Safety) สุขภาพและภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย (Healthy) และส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปันและการเรียนรู้ของผู้พักอาศัย (Community)  แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยบรรเทาลงและอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง 

สิ่งหนึ่งที่เราเล็งเห็นคือผลกระทบทางด้านจิตใจในความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งสภาพเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตในสังคมแบบวิถีใหม่ รวมถึงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ทางเราจึงได้เตรียมเสนอสิทธิพิเศษด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้ลูกบ้านเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิตผ่านแอพพลิเคชั่นและแพ็กเกจพิเศษจากโรงพยาบาลชั้นนำได้อย่างสะดวกมากขึ้น 
#MQDC #ForAllWellBeing #MQDCFORALLWELLBEING

FB: MQDC ตอกย้ำพันธกิจ For All Well-Being ยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน ตอบรับวิถีใหม่แห่งอนาคต

อัพเดทล่าสุด

  10 ธ.ค. 2566
เซ็นทาราปลื้มคว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2023 จากงาน Kincentric Best Employers Thailand 2023

  8 ธ.ค. 2566
CPNREIT ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัล พระราม 2 พร้อมโชว์ผลงาน Q3/66 ทำรายได้รวม 1,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.2% และประกาศจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.2570 บาทต่อหน่วย

  10 ธ.ค. 2566
ฟอร์ด ฐิติพงศ์ จัดงานวันเกิดทำบุญร่วมกับแฟน ๆ พร้อมเซอร์ไพรซ์โชว์  และแขกรับเชิญสุด Exclusive

  9 ธ.ค. 2566
HARLEY-DAVIDSON® พร้อมให้สัมผัสรถมอเตอร์ไซค์รุ่น CVO™ Road Glide® โฉมใหม่ ณ งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40 พร้อมยลโฉมไลน์อัพรถมอเตอร์ไซค์ปี 2023 รุ่นอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด ณ บูธหมายเลข G10 อิมแพค ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2023 all rights reserved.

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ การจัดการคุกกี้