คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

 14 ก.ย. 2564 | 79

 

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส หรือที่เรียกกันว่า โควิด-19 ทำให้เกิดการตระหนักรู้ในวงกว้างถึงความสำคัญของการมีเครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการแพทย์ภายในประเทศจำเป็นอย่างยิ่งยวด อันเนื่องมาจากการระบาดทั่วโลก ทำให้แต่ละประเทศมีมาตรการในการช่วยเหลือและรับมือโดยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีตามศักยภาพของประเทศนั้นเป็นหลัก เพราะมีการระบาดหลายระลอกส่งผลต่อมาตรการการป้องกันตลอดจนปิดเส้นทางการเข้าออกของเมือง ดังนั้นงานวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ของโลกและการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยตนเองเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการระบาดในวงกว้างจนส่งผลต่อเสถียรภาพการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของโรงพยาบาลนวัตกรรมทางแพทย์ ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของ ท่านอธิการบดี สจล. ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้วางนโยบาย สู่การ “ให้เพื่อสร้าง” เพื่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทย นวัตกรรมไทยทำ ไทยใช้  ไทยรอด จึงเกิดความร่วมมือผนึกกำลังเพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อมอบให้ตามความต้องการของโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศไทย  ด้วยความภาคภูมิใจ สจล. สู้ภัยโควิด-19 และสู้เพื่อให้ KMITL FIGHT FOR GIVING  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมตอกย้ำความเป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคม ระดมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ สจล. และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างและพัฒนานวัตกรรมสู้ภัยโควิด  เพื่อช่วยกันลดความสูญเสียแก่คนไทยและสังคมไทยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงทีและเต็มศักยภาพในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า “นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงโลกและวงการอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้กระทั่งด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มนวัตกรรมบริการสุขภาพเชิงรุก ซึ่งพัฒนาจากความคิดสร้างสรรค์ของฝ่ายปฏิบัติงานในภาคสนาม”

ท่ามกลางวิกฤตการณ์แพร่ระบาดโควิด-19  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้ร่วมวิจัย พัฒนา คิดค้นและผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ภายใต้ ศูนย์ KMITL GO FIGHT COVID-19 สจล. ซึ่งเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และนวัตกรรมในด้านการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคโควิด-19 ด้วยการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่หลากหลาย อาทิ การพัฒนาเครื่องจ่าย Oxygen High Flow เพื่อให้ลมหายใจด้วยปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอแก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล ช่วยแพทย์ให้ลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง

รศ. ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หนึ่งในนักทีมผู้สร้างเครื่องและเป็นอาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวว่า “การพัฒนาเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow เน้นการออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม หลักการคือนำอากาศจากแหล่งกำเนิดออกซิเจนไม่ว่าจะเป็นท่อนำออกซิเจนหรือแทงค์ออกซิเจน 100% มาผสมกับอากาศสะอาด ให้ได้ความเข้มข้นที่ต้องการในห้องผสมอากาศ (Air Tank) ซึ่งเมื่ออากาศถูกดูดเข้าสู่ห้องผสมอากาศ จะมีวาล์วจ่ายออกซิเจนที่ถูกควบคุมแบบป้อนกลับเพื่อควบคุมให้อัตราออกซิเจนคงที่เป็นไปตามการรักษา ทั้งนี้ ค่าพารามิเตอร์ดังกล่าว สามารถตั้งค่าได้ทั้งทางหน้าจอแอลซีดีแบบสัมผัส และแอปฯ ผ่านการเชื่อมต่อด้วยระบบ Wi-Fi เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow จาก สจล. เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าจากต่างประเทศ เครื่องมือชิ้นนี้ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้จริง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485 สจล. ได้สร้างและจัดส่งมอบให้กับ รพ. ในหลายพื้นที่ นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด ผู้ป่วยทางเดินหายใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

 

เครื่องช่วยหายใจในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Transport Ventilator – KNIN II) พัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทีมงานวิจัย  เครื่องนี้สามารถเลือกตั้งค่า operation setting mode เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะการหายใจของผู้ป่วยแต่ละราย ตั้งค่าแจ้งเตือน highest pressure ช่วยลดสัมผัสผู้ป่วย แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์

 

AI (Artificial Intelligence) วัดสัญญาณชีพทางไกล (COVID-19 Remote & Offsite Monitoring Application Systems หรือ CROMAS) ซึ่งพัฒนาโดย ดร.วิบูลย์ ปิยวัฒนเมธา พร้อมทั้งทีมคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เป็นเครื่องตรวจวัดและติดตามอาการผู้ป่วยวิกฤตอย่างใกล้ชิดแบบไร้สัมผัส แสดงผลเรียลไทม์ไปยังมอนิเตอร์ส่วนกลาง เพื่อให้แพทย์ทำการวิเคราะห์ผลและแนวทางการรักษาได้ทันท่วงที เป็นการผสานความรู้ทางการแพทย์และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

ตู้อบฆ่าเชื้อ UV-C แบบพกพา โดย ผศ.ดร. สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ซึ่งตู้อบฆ่าเชื้อดังกล่าวสามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ได้ถึง 99.5 % ใช้ฆ่าเชื้อพื้นผิวอุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงหน้ากากอนามัยชนิดต่างๆ เช่นหน้ากากชนิด Surgical mask, N-95 หรือ หน้ากากผ้าได้เป็นอย่างดี โดยใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น

 

นวัตกรรมหุ่นยนต์ RAIBO-X ฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่กว้าง ด้วยแสง UV ครั้งแรกของคนไทย โดยฝีมือ ดร.ภูมิ คงห้วยรอบและนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. สามารถฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C ในรัศมี 1–1.5 เมตร และกำจัดสิ่งมีชีวิตหรือเชื้อโรคขนาดเล็ก อาทิ ไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา รวมทั้งเชื้อโรคชนิดต่างๆ รวมถึงเชื้อโควิด-19 ได้ ซึ่งหุ่นยนต์ RAIBO-X มีการใช้งานด้วยระบบ AI

นวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อบุคลากรทางการแพทย์ขณะทำการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย คือ ตู้ตรวจเชื้อ Swab Test โดยฝีมือคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ซึ่งหลักการทำงานใช้ระบบความดันลบภายในห้อง พร้อมติดตั้งระบบกรองและฆ่าเชื้อก่อนปล่อยอากาศสู่ภายนอก ส่วนตู้ตรวจเชื้อความดันบวก จะใช้สำหรับการเก็บตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 เน้นการใช้งานภายนอก หรือการลงพื้นที่ตรวจเชื้อในกลุ่มเสี่ยงที่มีจำนวนมาก

 

นอกจากนี้ ยังมีห้องความดันลบเคลื่อนย้ายได้เพื่อใช้เป็นห้อง ICU โดย ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี เพื่อใช้ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม ขนาด 3*6.5 เมตร/ยูนิต ห้องความดันลบนี้มีความพิเศษ คือ มีห้อง Anteroom ในตัว และมีระบบควบคุมแรงดันอากาศอัตโนมัติ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ภายนอก ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้วย

 

อีกหนึ่งนวัตกรรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ คือ ปุ่มกดลิฟท์แบบไม่สัมผัส โดยมีอาจารย์ดุสิต สุขสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คิดค้น ‘ลิฟต์ไร้ปุ่มกด’ ลดการสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  โดยพัฒนาปุ่มกดลิฟท์แบบไม่สัมผัส อุปกรณ์จะมีลักษณะเป็นกล่องเจาะรูตามจำนวนปุ่มกดของลิฟท์ที่ต้องการติดตั้ง โดยในแต่ละรูจะมีเซ็นเซอร์ติดตั้งไว้ เมื่อผู้ใช้สอดนิ้วเข้าไปที่รูนั้นๆ เซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลไปยังส่วนควบคุมของลิฟท์กันที วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสปุ่มกดลิฟท์ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ลดการแพร่กระจายของไวรัสได้ป้องกันการเเพร่ระบาคโควิด-19

สจล.ได้จัดส่งนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมกว่า 1,082 ชิ้น ไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ เฉพาะในประเทศรวมกว่า 351 แห่ง ใน 68 จังหวัด นอกจากนี้ ยังมีการส่งตู้ตรวจเชื้อความดันลบ ตู้ตรวจเชื้อความดันบวก เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ และ PAPR ให้ประเทศเพื่อนบ้าน เมียนมา ลาว มัลดีฟ รวมกว่า 46 ชิ้น และคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์อีกด้วย”

“คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อสอดคล้องกับ KMITL FIGHT for GIVING ร่วมเป็นหนึ่งและเป็นที่พึ่งของสังคม ตอบโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพและโรคระบาด สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้านวัตกรรมจากต่างประเทศ บทเรียนจากการขาดแคลนทั้งอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ช่วงที่เกิดโรคระบาดทั่วโลก ทำให้รู้ว่าการพึ่งพาตนเองมีความสำคัญมากเพียงใด ซึ่งถ้าหากเราสามารถผลิตเครื่องมือแพทย์ได้เอง พึ่งพาต่างชาติน้อยลง ก็จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างมาก” รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล กล่าว

ต้องการรายละเอียดข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. https://engineer.kmitl.ac.th/

KMITL Research and Innovation Services http://kris.kmitl.ac.th

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม Engineering Innovative Development and Technology Services (EIDTs) https://www.eidts.kmitl.ac.th

 

 

ขอขอบคุณน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยทุกท่าน พิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยไม่ทิ้งกัน ท่านยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย สร้างเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow และนวัตกรรมทางการแพทย์ ได้ที่ เลขบัญชี 693-0-35455-4 สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมสู้ภัยโควิด สู้เพื่อสร้าง และสู้เพื่อให้กับ KMITL FIGHT FOR GIVING เพื่อทุกคน

 

#คณะวิศวกรรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

#รัฐวัชร์จัดให้

#ข่าวสังคมบันเทิงธุรกิจไลฟ์สไตล์

#TheDailyBangkok

อัพเดทล่าสุด

  18 ก.ย. 2564
“เชื่อมั่นและให้ความสำคัญกับทุกคน” ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) เคียงข้างคนไทย ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19

  18 ก.ย. 2564
ไอคอนสยาม จัดงาน “SIAM Smile Market” คืนความสุขและรอยยิ้มให้คนไทย จับมือผู้ประกอบการ ยกทัพสินค้าอุปโภคบริโภคลดราคาสูงสุด 80% ระหว่างวันนี้ – 30 กันยายนนี้ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ไอคอนสยาม

  18 ก.ย. 2564
ช่อง 3 “หน่อย บุษกร” คว้าสนับสนุนหญิงดีเด่น และ ดั่งดวงหฤทัย องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 35

  14 ก.ย. 2564
SIRIVANNAVARI BANGKOK สืบสานภูมิปัญญาไทย รังสรรค์กระเป๋าผ้าไหมจากช่างฝีมือท้องถิ่น ร่วมสัมผัสความงดงามได้ที่ ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT)

เว็บไซต์ Thedailybangkok.com เป็นเว็บไซต์เพื่อ ข่าวสาร สาระ และ ความบันเทิง เพื่อสังคมไทย

ช่องทางติดต่อทีมงาน Thedailybangkok.com แนะนำ, ติชม, ฝากข่าวประชาสัมพันธ์, ติดต่อโฆษณา ติดต่อธุรกิจ : thedailybkk@gmail.com
เบอร์โทร : 090-328-2392

     

Copyright © www.thedailybangkok.com 2021 all rights reserved.